Hero Elisa Benhaim

Elisa Benhaim

Juridische probleemoplossers

Advocaat Elisa Benhaim is partner bij Legaltree, en vanaf het begin van haar carrière als advocaat (2008) uitsluitend gespecialiseerd in het economisch strafrecht.

 

Elisa staat landelijk bedrijven, directie en werknemers bij in verschillende sectoren waaronder de industrie, bouw, transport-, afval- en recycling branche. Ook staat Elisa particulieren bij.

 

Elisa heeft in haar werk vrijwel dagelijks contact met (buitengewoon) opsporingsambtenaren en toezichthouders van onder meer ISZW (de voormalige arbeidsinspectie), IL&T, NVWA, FIOD en de politie.

 

Drijfveren

 

Elisa behartigt altijd de belangen van de onderneming en/of (directie/werknemer(s) die onverhoopt betrokken zijn geraakt in een strafrechtelijk of bestuursrechtelijk onderzoek.

 

Elisa behandelt onder meer arbeidsongevallen die strafrechtelijk of bestuursrechtelijk worden onderzocht, milieustrafzaken, fraudezaken, medische strafzaken en verkeersstrafzaken (o.a. beroepschauffeurs die worden verdacht van dood door schuld). Daarnaast kan Elisa adviseren omtrent het doen van een aangifte en dat proces begeleiden.

 

Het doel is om de onderneming en/of betrokken personen te adviseren en te begeleiden tijdens het gehele strafrechtelijke of bestuursrechtelijke traject, dat plaatsvindt direct na het incident.

 

Een onderneming die door een incident (brand, ontploffing, arbeidsongeval etc.) is getroffen, is kwetsbaar. Na een dergelijk incident komt veel op de onderneming af. Overheidsinstanties zullen zich spoedig melden en betrokken personen zullen worden verhoord. Voor de onderneming is het op dat moment onduidelijk wat haar rechten en plichten zijn. Bovendien zijn de consequenties van haar beslissingen op dat moment lastig voor haar te overzien. Elisa heeft veel ervaring met het begeleiden van ondernemingen tijdens dit gehele traject.

 

Daarbij wordt er in veel gevallen gestreefd naar een buitengerechtelijke oplossing (het voorkomen van een openbare zitting) om verdere negatieve gevolgen voor de onderneming te voorkomen. In sommige gevallen is een openbare zitting echter niet te voorkomen. In die gevallen verleent Elisa bijstaand voorafgaand en tijdens de zitting.

 

Elisa werkt al jaren uitstekend samen met mrs. Martina Smit en Irini Dalpi van Van Steenderen MainportLawyers en Jaap Terhenne van het NLOI. Na een incident dient in het belang van de onderneming snel te worden geschakeld tussen de specialisten. Het is dan van belang dat de specialisten uitstekend op elkaar zijn ingespeeld en direct weten wat ze aan elkaar hebben. Dat is de meerwaarde van ons team. De samenwerking tussen het NLOI, Van Steenderen MainportLawyers en Elisa Benhaim heeft zich door de jaren heen dan ook ruim bewezen.

 

Elisa Benhaim - Advocaat