Hero Ir. Roel Ritsma

Ir. Roel Ritsma

“Hoe het zou moeten is interessant. Hoe het feitelijk moet, kan en gaat is nog veel interessanter”

Roel Ritsma is elektrotechnicus en houdt zich bezig met veiligheid en betrouwbaarheid van elektrische installaties.

Hij heeft zo’n 20 jaar ervaring in de industrie achter de rug, op zowel het gebied van productontwikkeling als op het gebied van het testen en certificeren van componenten voor elektrische installaties. In 2008 startte hij een bedrijf met als kern activiteiten het inspecteren van elektrische installaties en het verrichten van onderzoek en advieswerk. De stap naar de praktijk betekende een nieuwe ervaring: theorie is gewillig maar praktijk soms weerbarstig. In zijn optiek geeft juist de combinatie theoretische kennis en praktische ervaring van elektrische installaties meerwaarde aan onderzoeken: een brede basis om feitelijke vaststelling te kunnen plaatsen, mede in het licht van menselijk handelen.

Sinds 2017 werkt Ritsma vanuit onderzoeks- en adviesbureau ERCD en op ad hoc basis voor BMT Brandonderzoek. Hij is voorzetter van de NEC 121, de Nederlandse normcommissie voor industriële schakelcomponenten en verdeelsystemen voor laagspanning, redacteur bij de elektrotechnische kennisbanken van BIM Media en auteur van het boek ‘Panelenbouw is een vak apart’. Als technisch docent is hij actief voor onder andere NEN trainingen en de Brandweeracademie (IFV).

Roel staat het NLOI bij in onderzoeken waar de elektrische installatie van een gebouw een rol kan spelen bij het ontstaan van schades.

Ir. Roel Ritsma -