Hero Waarom anderen met ons in zee gingen?

Wilt u ook dat uw belangen goed worden behartigd bij het onderzoek naar uw schade of incident?

Waarom anderen met ons in zee gingen?

Omdat wij alleen voor gedupeerden werken en zo voor evenwicht in belangen zorgen

Wij geloven dat er gelijkwaardigheid behoort te zijn tussen alle partijen na een incident of een schade. Net als verzekeraars en de overheid hebben gedupeerden er belang bij om de oorzaak van de schade in beeld te brengen. De dekkingsvraag op de polis of de schuldvraag bij een incident moeten immers beantwoord worden. Om te voorkomen dat er handelingen worden verricht die het verzekerden of gedupeerden lastig of zelfs onmogelijk maken aan hun bewijsplicht te voldoen, hebben zij het recht om bijgestaan te worden door eigen deskundigen. De continuïteit van de onderneming, een veroordeling van overheidswege of een (persoonlijk) faillissement staan immers op het spel. Daarom begeleiden wij gedupeerden bij de onderzoeken die door derden worden uitgevoerd na een groot incident. Zo zorgen we voor evenwicht in belangen!

En omdat wij herhaling van incidenten helpen voorkomen

Daarnaast doen wij onderzoek naar de oorzaak van de schade en de omstandigheden waaronder de schade zich heeft afgespeeld. En is die oorzaak bekend? Dan doen wij desgewenst onderzoek naar de dieperliggende oorzaken van fouten of problemen die tot die schade hebben geleid. Uit deze analyses volgen vervolgens verbetervoorstellen. En ook bij de implementatie daarvan helpen wij.

Bent u ondernemer of particulier en wilt u ook dat uw belangen goed worden behartigd bij het onderzoek naar uw schade? Of wilt u voorkomen dat een incident zich herhaalt? 

Wij kunnen niet wachten om u te helpen ……

 

Benieuwd waarom anderen met ons werken?

 

Lees hier waarom