Hero Wat is de impact van menselijk gedrag op bedrijfsprocessen? En hoe ontstaan incidenten?

Enig idee wat de impact van menselijk gedrag is op bedrijfsprocessen?

Wat is de impact van menselijk gedrag op bedrijfsprocessen? En hoe ontstaan incidenten?

Als we dat weten, dan kunnen we leren van (bijna-)incidenten. Maar hoe doe je dat? Hoe moet je handelen? Welke maatregelen moet je nemen? Maakt het gedrag deel uit van een trend? Welke veiligheidsmaatregel heeft gefaald? En vooral: waarom? 

Bij Incidentanalyse hebben we al gemeld dat gedrag op het gebied van veiligheid en het voorkomen van incidenten een belangrijke factor is. Het gedrag van mensen in een organisatie is een belangrijke uiting van de cultuur van een bedrijf, zeker ook op het gebied van veiligheid en het voorkomen van incidenten en schades.

De uitkomsten van onze Tripod Beta incidentenanalyses wijzen vaak uit dat er bij grote schades sprake is van een gebrekkige veiligheidscultuur in het bedrijf, waardoor schades kunnen ontstaan. Die gebrekkige veiligheidscultuur heeft alles te maken met organisatie en gedrag. Deze constatering is voor het management vaak best even slikken, maar juist díe bedrijven die zich dit beseffen willen graag verbeteren. Zo kan je immers een nieuwe schade voorkomen. 

Leren van een eerder incident is daarom een heel belangrijk onderdeel. Pas als je snapt waar de achterliggende oorzaken vandaan komen, kan je verandering teweeg brengen.

Wij begeleiden u graag bij de reis naar een nieuwe of aangepaste veiligheidscultuur.

Hoe? Met de NLOI aanpak