Hero Waarom ondersteuning door het NLOI?

Wilt u ook dat uw belangen goed worden behartigd bij het onderzoek naar uw schade?

Waarom ondersteuning door het NLOI?

Is er sprake van schade en wil een verzekerde een schadeclaim indienen, dan moet beoordeeld worden of de schade gedekt wordt door de verzekering. Soms schakelt een verzekeraar een onderzoeker in om de toedracht vast te stellen: een zogenaamde toedrachtonderzoeker. Wist u dat de stel- en bewijsplicht dat er vanuit de verzekering dekking is, op verzekerden rust? Daarom hebben verzekerden er alle belang bij om in een zo vroeg mogelijk stadium echt actief bij het onderzoek te worden betrokken. Zodra de verzekeraar na een schademelding besluit tot het inschakelen van een toedrachtonderzoeker dus. 

Als ondernemer heb je tal van verplichtingen op het gebied van de ARBO wetgeving met betrekking tot de veiligheid van medewerkers. Ook op milieugebied zijn er zaken die wettelijk geregeld moeten worden. En als zich dan een behoorlijk incident heeft voorgedaan, dan wil de overheid weten of de gedupeerde zich wel aan al die regels heeft gehouden. Het NLOI ondersteunt gedupeerden bij het onderzoek naar de oorzaak van een calamiteit. Wij bundelen alle noodzakelijke deskundigheid die nodig is voor een daadkrachtige aanpak en een stevig resultaat; van intake tot rapportage.

Door ons direct na melding van een schade in te schakelen kunnen wij voorkomen dat er – meestal niet eens opzettelijk – handelingen worden verricht die het voor verzekerden lastig of zelfs onmogelijk maken om aan de bewijsplicht te voldoen. Wij werken overigens uitsluitend voor verzekerden en behartigen dan ook de belangen van de gedupeerde bij het onderzoek naar schade. Zo ontstaat er gelijkwaardigheid tussen beide partijen.

Eerst even weten hoe wij werken? Lees dit dan even.

Wilt u ook dat uw belangen goed worden behartigd bij het onderzoek naar uw schade?

Wij kunnen niet wachten om u te helpen ……