Hero Wie zijn wij?

Op zoek naar gelijkheid tussen partijen?

Wie zijn wij?

Wij zijn degenen die zorgen voor gelijkheid tussen partijen en die incidenten helpen voorkomen

Het Nederlands Onderzoeks Instituut NLOI is een netwerkorganisatie waarin deskundigen op verschillende gebieden en in wisselende samenstellingen gezamenlijk aan incidenten of schade werken of aan het voorkomen van incidenten of schade. Met deze flexibele organisatievorm zijn opdrachtgevers verzekerd van de juiste deskundigheid, terwijl zij één aanspreekpunt hebben die de regie heeft over de zaak of het project.

Het netwerk wordt gevormd door tal van specialisten die over jarenlange ervaring beschikken op het gebied van onder andere tactisch en technisch toedrachtonderzoek, brandonderzoek, veiligheidsconsultancy, advocatuur, risico-inspecties en cultuur- en gedragsverandering. Samen werken zij uniek voor gedupeerden aan onderzoek naar de schuldvraag, onderzoek naar de dieperliggende oorzaak van een incident of schade en aan het voorkomen van schade, onder andere door cultuur en gedrag te veranderen. Het NLOI werkt niett voor verzekeraars of overheden.

Zo zorgen wij er al vanaf 2014 voor dat er gelijkheid ontstaat tussen alle partijen bij het vaststellen van de schuldvraag en het naleven van regels en afspraken rond de polisvoorwaarden en andere contracten. Evenwicht in belangen, ofwel ‘Equality of arms’. Daar gaat het ons om.

Vergunningen
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het NLOI een zogeheten POB-Vergunning verleend (POB-nummer 1439) waarmee wij een particulier onderzoeksbureau in stand kunnen houden. Dit betekent dat de onderzoekers van het NLOI toestemming hebben van de Nationale Politie om onderzoekswerkzaamheden te verrichten. Het NLOI houdt zich aan de Privacygedragscode Particuliere onderzoeksbureaus zoals die is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wat doen wij dan zoal voor verzekerden?