Hero Waarom een incidentanalyse van het NLOI?

Als u herhaling van een incident wilt voorkomen...

Waarom een incidentanalyse van het NLOI?

Omdat wij herhaling van incidenten willen helpen voorkomen. En dat kan alleen als we volledig begrijpen hoe ze zijn ontstaan. Onze ervaring leert dat (grote) schaden vaak ontstaan door een –  vaak kleine – technische oorzaak. Helaas speelt menselijk gedrag een belangrijke rol bij nagenoeg elke schade als gevolg van een incident..

Het is daarom belangrijk om te ontdekken waardoor dit incident heeft kunnen gebeuren. Leren van (bijna) ongelukken en incidenten is absoluut noodzakelijk om herhaling van soortgelijke incidenten te voorkomen.

Maar al te vaak gaan onderzoeken echter niet ver genoeg om gefaalde veiligheidsvoorzieningen te identificeren. Het ontbreekt vooral aan grondig onderzoek naar menselijke factoren en het blootleggen van organisatorische zwakheden. En precies daarbij kunnen wij helpen. 

Tripod Beta methodiek

Weten hoe? Met behulp van de zogenaamde ‘Tripod Beta methodiek’ onderzoeken wij in drie stappen incidenten, namelijk

  • Wat is er gebeurd? 
  • Hoe is het gebeurd?
  • Waarom kon het gebeuren?

Overigens is het onze vaste overtuiging dat het leren van incidenten en schades naast het voorkomen van nieuwe problemen ook voor verbeteringen zorgen van bedrijfsprocessen en -prestaties op het gebied van kwaliteit, productiviteit en gezondheid, veiligheid en milieu (HS&E).

Dubbele winst dus! 

Naar onze werkwijze.