Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Amsterdam onder dossiernummer 60397055. Op verzoek sturen wij ze toe.