Cindy Veerman

Cindy is een onderzoeker die werkt volgens de wetenschappelijke methode. De basis hiervoor werd gelegd tijdens haar opleiding Chemie-Crime Science, waarin ze zowel de grondslag van chemie als forensisch onderzoek heeft meegekregen. Hier leerde zij op wetenschappelijke wijze methodisch onderzoek uit te voeren, waarbij kernwaarden als integriteit, betrouwbaarheid en accuraatheid erg belangrijk waren. Vanuit deze opleiding is de voorliefde voor brandonderzoek gegroeid.

Tijdens haar afstudeerperiode bij Efectis Nederland is deze liefde verder aangewakkerd en na het behalen van haar diploma is Cindy bij Efectis Nederland in dienst getreden. Daar heeft ze veel ervaring opgedaan op het gebied van brandonderzoek, brandveiligheid en het uitvoeren van brandwerendheidstesten.

Cindy heeft aan het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid, vandaag de dag NIPV) de leergang brandonderzoeker gevolgd en met succes afgerond.

Bij CED Forensic heeft Cindy fulltime onderzoek gedaan in opdracht van verzekeraars. Daar heeft zij veel kennis opgedaan van de verschillende aspecten van de schadebehandeling van verzekerden. Zij zag welke impact schades en oorzaakonderzoek op verzekerden hebben en ook dat verzekerden in deze hectische periode niet voldoende werden bijgestaan door een deskundige. Cindy zet zich daarom graag in om verzekerden hierin te begeleiden en in dit proces een stem te geven.

De vraag 'Waarom?' is Cindy niet vreemd. Vanuit haar nieuwsgierigheid en wil om te begrijpen wat er is gebeurd, is het de kracht van Cindy om binnen een onderzoek alle facetten onbevooroordeeld te bekijken en bovendien niet snel op te geven. Dankzij Cindy’s volhardendheid weet zij tot de kern te komen zodat zij uiteindelijk kan doorgronden wat er daadwerkelijk is gebeurd.

Naast haar werk als onderzoeker neemt Cindy het contact met klanten voor haar rekening, totdat Jaap Terhenne - die tijdelijk niet beschikbaar is wegens gezondheidsredenen - weer aan de slag gaat. Zij zal zich daarnaast als Operationeel manager bezighouden met de dagelijkse gang van zaken.

Cindy Veerman - Operationeel Manager | Onderzoeker