Hero Jurjen Burghgraef

Jurjen Burghgraef

Schades voorkomen of de schade-omvang verlagen met kwalitatief hoogwaardige inspecties

 

Hij komt van de HTS en wilde alles behalve tekenaar worden. Zijn oog viel op een vacature voor een commercieel technisch inspecteur. En zo rolde Jurjen Burghgraef in 1999 het inspectievak in. Wat niemand destijds kon bevroeden is dat hij zo gegrepen zou worden door het vak dat Jurjen Burghgraef de verpersoonlijking is geworden van inspecties. Zijn drive? Het verminderen van het aantal grote schades, de frequentie van schades en de schade-omvang door kwalitatief hoogwaardige inspecties te leveren. De meeste schades beginnen namelijk klein, maar worden groot doordat er niet voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen zijn. Achteraf bezien hadden de meeste schades namelijk voorkomen kunnen worden. Daarom probeert Jurjen juist van tevoren de risico’s in beeld te krijgen zodat deze besproken kunnen worden met de ondernemer. En als er al schade is geweest, dan wil hij daarvan leren door de schade te analyseren.

Door de verduurzaamheidsvisie van de overheid ontstaan er andersoortige schades. Schades worden bovendien steeds complexer. Om dit soort complexe schades te voorkomen werkt Jurjen nauw samen met het NLOI. Door ook aan de voorkant te inspecteren weet Jurjen de oorzaak te achterhalen. Helaas ligt in een groot aantal gevallen menselijk handelen aan de basis van een schade. Maar hoe kan je nu voorkomen dat dergelijke schades nogmaals plaatsvinden? Of hoe beoordeel je of een schade terecht of onterecht is afgewezen? Ook dat zijn typische voorbeelden van trajecten die Jurjen samen met het NLOI oppakt. En wij durven gerust te stellen: daar zijn we heel goed in.

Daarnaast maakt hij zich hard om mensen het een en ander bij te brengen over het inspectievak. Want hoe meer mensen op de hoogte zijn van mogelijke risico’s des te minder brandschade er is. Als autoriteit op het gebied van inspecties biedt hij oplossingen aan die uitvoerbaar zijn. Jurjen is een perfectionist.

Hij vindt dat risicofactoren altijd op de juiste manier in de rapportage moeten staan, want het is heel belangrijk dat de risicofactor wordt herkend, benoemd en dat ook wordt bevestigd of de betreffende risicofactor voldoende is afgeschermd of dat verbetering nodig is.

Want als je de kans op schade kunt verlagen of de schadeomvang kunt beperken, dan heb je een win-win situatie. En dát is het doel van Jurjen Burghgraef, mede-eigenaar van Burghgraef van Tiel & Partners.

Jurjen Burghgraef - Risicodeskundige