Hero Martina Smit

Martina Smit

Ketenpartners

De advocaten van de verzekering- en aansprakelijkheidspraktijk van Van Steenderen MainportLawyers zijn vanaf de start van het NLOI een vertrouwd aanspreekpunt voor overleg en advies aan het NLOI en zijn opdrachtgevers. 

Juridisch probleemoplosser

De advocaat Martina Smit (partner) is de drijvende krachten achter de V&A-praktijk van VSML. Zij is goed bekend met de spelers in en mores van de verzekeringsbranche: zij werkte eerder ook bij verzekeraars en makelaars/assurantietussenpersonen.

Deze praktische kennis en ervaring gecombineerd met de juridische kennis en vaardigheden van het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht maken Martina tot een pragmatische specialist: een juridisch probleemoplosser.   

Drijfveren

Als een van de weinige advocaten in Nederland werkt Martina uitsluitend vanuit het belang van de verzekerde partij. Het doel is om de ongelijkheid tussen verzekerde en verzekeraar zoveel mogelijk weg te nemen en ervoor te zorgen dat iedere verzekerde krijgt waar hij recht op heeft. Dit laatste is niet altijd vanzelfsprekend: de verhouding tussen verzekeraar en verzekerde is per definitie ongelijk.

Een verzekerde die door een grote schade (brand, ontploffing, diefstal, fraude, dakinstortingen, waterschades, etc.) is getroffen, is kwetsbaar. Hij is vaak afhankelijk van de uitkering die hij van de verzekeraar hoopt te ontvangen om het bedrijf of het eigen leven weer voort te kunnen zetten. Na een schade komt veel op verzekerden af terwijl zij niet goed weten welke stappen zij moeten ondernemen om de schadeafwikkeling tot een goed einde te brengen.

Maatwerk levert gewenst resultaat

Martina voert gerechtelijke procedures om de schadeafwikkeling tot een goed einde te brengen als het moet, maar haar werk is veel meer dan dat. Zij wordt daarom bij grote en complexe schades in een vroeg stadium betrokken. Zij weet welke juridische discussies in een later stadium potentieel nog met de verzekeraar gevoerd moeten worden; zij adviseert om deze potentiƫle problemen op voorhand weg te nemen. De schadevaststelling en het schade-onderzoek zijn hierin essentieel. De samenwerking hierin met het NLOI heeft zich door de jaren heen vele malen bewezen: door dit maatwerk slagen zij er als team vaak in om een schade tot een goed einde te brengen zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is.

In die gevallen waarin niet goedschiks tot een oplossing met de verzekeraar kan worden gekomen en een gang naar de rechter onvermijdelijk is, kan direct worden doorgepakt om een procedure zo snel en efficiƫnt mogelijk te doorlopen.

Martina Smit - Advocaat