Hero René de Feijter

René de Feijter

“Altijd vragen blijven stellen”

Al van jongs af aan was er bij René de Feijter de interesse voor brandveiligheid die voortkwam uit het feit dat hij in een Brandweerfamilie is opgegroeid.

In 1989 werd hij lid van de Vrijwillige Brandweer in Vlissingen en een paar jaar later ging hij aan de slag als Preventiemedewerker en Brandwacht bij de Brandweer Leidschendam. In 1997 maakt hij de overstap naar de Brandweer Dordrecht waar hij zich bezighield met de brandveiligheid in gebouwen, wegtunnels en de tunnels van de Betuweroute en Hogesnelheidslijn. 

Met al deze ervaring maakte hij in 2007 de overstap naar Efectis Nederland om zich daar te richten op brandonderzoek, onder andere met het doel om daarvan te leren en de brandveiligheid van gebouwen te verbeteren. René is betrokken bij onderzoeken voor de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV), wordt door Rechtbanken benoemd als deskundige en adviseert de Nationale Politie bij brandonderzoeken.

In het laboratorium van Efectis voert hij regelmatig reconstructies uit om de oorzaak of het verloop van een brand te kunnen verklaren en voert voor diverse partijen second opinions uit op brandonderzoeken van derden.

Kennis overdragen vindt René belangrijk en daarom begeleidt hij regelmatig stagiaires, is gastdocent bij de Hogeschool van Amsterdam en de TU-Delft en geeft lezingen op (internationale) congressen.

Door altijd vragen te blijven stellen heeft René zich ontwikkeld tot een internationaal erkende brandonderzoeker (IAAI-CFI). Hij werkt op basis van de NFPA 921.

NFPA 921 is de richtlijn voor wetenschappelijk onderbouwd onderzoek en analyse van brand- en explosie-incidenten. De NFPA 921 is de belangrijkste leidraad voor het geven van een juist oordeel over de oorsprong, de oorzaak, de verantwoordelijkheid en de preventie van een incident.

Deze richtlijn is bedoeld voor gebruik door zowel onderzoekers uit de publieke sector die verantwoordelijk zijn voor het brandonderzoek als door professionals uit de particuliere sector die onderzoek doen voor verzekeringsmaatschappijen, verzekerden of voor het voeren van rechtszaken.

Voor René is rechtvaardigheid een groot goed en daarom is hij zeer waardevol in ons netwerk.

René de Feijter - Brandonderzoeker IAAI-CFI