Hero Het NLOI trekt Cindy Veerman aan als operationeel manager

Het NLOI trekt Cindy Veerman aan als operationeel manager

16 maanden geleden 2 Minuten om te lezen

Het Nederlands Onderzoeks Instituut (het NLOI) stevent af op zijn tiende levensjaar. Om de gestage groei voort te kunnen zetten is onderzoeker Cindy Veerman BSc aangetrokken. Cindy gaat zich, naast haar werk als onderzoeker, in samenspraak met directeur Jaap Terhenne ontfermen over de contacten met bestaande en nieuwe klanten. Daarnaast bekleedt zij de functie van operationeel manager.

Cindy – die Chemie studeerde met als specialisatie Crime Science – heeft bij Efectis Nederland veel ervaring opgedaan op het gebied van brandonderzoek, brandveiligheid en het uitvoeren van brandwerendheidstesten. Ze volgde de leergang brandonderzoek en deed onderzoek naar de bijdrage van materialen in de dakconstructie aan het ontstaan van (onverklaarde en onverwachte) rookgasexplosies. In dit onderzoek stonden zowel de causaliteit tussen de rookgassen van de materialen en de explosies als de vroegtijdige herkenning van een mogelijk naderende rookgasexplosie centraal. Zij kijkt dan ook niet alleen naar de oorzaak maar ook naar mogelijke preventieve maatregelen of signalering van een mogelijk aankomende gevaarsituatie. Dit sluit nauw aan bij de werkwijze van het NLOI dat een netwerkorganisatie is waarin deskundigen op verschillende gebieden en in wisselende samenstellingen gezamenlijk aan incidenten of schade werken of aan het voorkomen daarvan.

Gedupeerden bijstaan door netwerk van deskundigen

Het netwerk bestaat inmiddels uit een grote variëteit aan specialisten waaronder advocaten, onderzoekers, risicodeskundigen en trainers die gedupeerden bijstaan in geval van een calamiteit. Het grondbeginsel van het NLOI – ‘equality of arms’ – wordt zeer omarmd door Cindy Veerman. Cindy: “In mijn vorige functies bij zowel Efectis als CED Forensic viel het mij op dat er bij verzekeringsonderzoeken geen gelijkheid is in kennis en vaardigheden tussen gedupeerden en professionals. Ik vind dat iedereen het recht zou moeten hebben om bijgestaan te worden door een eigen deskundige, zodat ook zij goed geïnformeerd zijn over het onderzoek, wat het inhoudt en wat de consequenties ervan zijn. Vanuit mijn vorige werkgevers heb ik kennisgemaakt met het NLOI dat ik al vanaf dag één een warm hart toedraag. En nu krijg ik de kans om zelf het onderzoek vanuit de kant van gedupeerden in te vullen, want het NLOI werkt uniek voor bedrijven en doet onderzoek naar de directe oorzaak en de achterliggende oorzaken van een incident of schade. Daarnaast werkt het NLOI aan het voorkomen van schade, onder andere door cultuur en gedrag te veranderen.”

Kerntaken overnemen

Directeur Jaap Terhenne, die tijdelijk niet beschikbaar is vanwege gezondheidsredenen, is blij met de komst van Cindy. Zij neemt, totdat Jaap weer aan de slag gaat, een aantal kerntaken van hem over. Jaap: “Steeds meer bedrijven zijn inmiddels doordrongen van de noodzaak om een eigen deskundige in te schakelen. Dit besef dringt gelukkig ook langzaam door tot verzekeraars en makelaars. Ik ben heel blij dat we Cindy hebben kunnen binnenhalen, omdat we met haar inzet de kerntaken van het NLOI kunnen waarborgen.”

Cindy Veerman is bereikbaar via cindy.veerman@hetnloi.nl en 06-23331725.