Hero Op zoek naar de waarheid

Op zoek naar de waarheid

3 jaren geleden 2 Minuten om te lezen

Brand, verwoesting, chaos, talloze partijen die je overspoelen met vragen en feiten over de calamiteit, zoals vergunningverleners, overheid, politie en onderzoekers van verzekeraars. Want al die partijen hebben een rol bij de afwikkeling van de schade. Bovendien heeft iedereen een eigen perspectief bij die calamiteit en is iedereen op zoek naar de waarheid. Maar, bestaat er wel zoiets als ‘dé waarheid’?

Een van de kerntaken van het NLOI is het begeleiden van bedrijven en particulieren bij de onderzoeken die door verzekeraars en andere partijen worden gedaan naar de oorzaken en omstandigheden van een schade.

De belangrijkste vraag bij het verzekeringsonderzoek is: is er dekking voor deze schade? Kan ik aantonen dat het een gedekt evenement is? Die verplichting ligt namelijk bij u, de verzekerde.

En dat is nou precies waar wij mee kunnen helpen. Natuurlijk doen we veel meer dan dat, maar laten we ons hier nu even beperken tot dat schadeonderzoek. Wij worden door ondernemers ingeschakeld om namens hen onderzoek te doen naar de waarheid. En nu hoor ik u denken: Maar de verzekeraar doet toch ook al onderzoek? Jazeker!

Redenen tot onderzoek

Verzekeraars doen onderzoek en wel om drie redenen. Ten eerste: Is er negatieve betrokkenheid van de verzekerde bij de schade? Met andere woorden: is het de schuld van verzekerde? Ten tweede: zijn de polis- en wettelijke voorwaarden nagekomen? En ten derde: is verhaal op een derde mogelijk?

Verzekerden hebben echter ook ándere belangen bij zorgvuldig onderzoek. Wij begeleiden verzekerden omdat blijkt dat sommige onderzoeken en de rapportage daarvan niet compleet zijn. En soms blijkt ook dat verklaringen uit hun verband gerukt worden. Het NLOI hanteert een projectmatig aanpak waarmee je dit soort zaken kan verhelpen.

Net zoals er contra-experts zijn die namens verzekerde komen, zo zou er bij iedere schade ook een onderzoeker namens verzekerde betrokken moeten zijn bij de onderzoeken. De klant centraal. Dat is onze mening. Daarom werken wij puur en alleen voor verzekerden en zorgen wij ervoor dat hun belangen gediend worden. En zo zorgen we er – samen met onderzoekers van verzekeraars – voor dat de waarheid boven tafel komt.